Uşak Üniversitesi Teknolojiye Dokun

TEKNOLOJİYE DOKUN BİLİM ŞENLİĞİ

 

Teknoloji günümüzde işlemeler için işin vazgeçilmez parçası hatta bizzat kendisi olması nedeniyle önemlidir. Projenin toplumsal amacı üretici ve tüketici olarak teknolojiye uyumlu bir toplumun oluşmasını sağlamaktır. Projenin akademik amacı laboratuvar ortamında üretilmiş teknolojik ürünlerin ve araçların ulaşılabilirliğini, dokunulabilirliğini sağlayarak bilimi yaygınlaştırmaktır.

Projenin kapsamında iş hayatına yakınlaşan lisans öğrencileri ile kalıcı öğrenmenin yüksek düzeyde olduğu lise ve ortaöğretim öğrencilerinin, yeni teknolojik ekipmanlarla ve bu alandaki gelişmelerle tanışmalarını sağlamak hedeflenmiştir. Bu bağlamda dört gün sürecek olan Projede; Uşak İlinde farklı disiplinlerden atölye çalışmaları, gösteri deneyleri, sahne şovları ve bilimsel söyleşiler ile teknolojiye ulaşılabilme ve topluma kazandırılmasına bağlı olarak katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedeflenmektedir..

Proje, bilimsel bilginin görsel paylaşımlarla sunulacağı bir panel ve atölye çalışmalarının yapılacağı stantlardan oluşmaktadır. Stantlarda sunulan etkileşimli etkinlikler yoluyla katılımcıları “yapan-yaşayan-paylaşan” konumuna getirmek ve farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmaktır.

Proje’nin hedef kitlesinin bir grubunu oluşturan lise ve ortaöğretim katılımcıları için sunulacak olan etkinliklerde, uzman bir ekip tarafından hazırlanan bilimsel deneyler etkileşimli olarak gerçekleştirilecektir. Lisans ve lisansüstü katılımcılar ise kendilerini bekleyen iş hayatında aktif kullanıcıları olacakları teknoloji ile tanışma imkânı bulacaklardır. Katılımcılar, alanında uzman konuşmacılar tarafından sunulacak Panellerden, stantlarda yer alacak 3D yazıcılara; işletmelerin kullandığı teknolojik tasarım süreç ve ürünlerinden, biyo-teknolojik analiz uygulamalarına kadar birçok teknolojik uygulamanın içinde yer alacaklardır.

Anahtar Kelimeler: Deney, 3D Yazıcı, Drone,  Gökbilim,  Yapay Zeka, Sağlık, Sanayi, Teknolojiye Dokun


Oluşturma: 25 Kasım 2019